5 CEO thu nhập cao nhất nước Mỹ

5 CEO thu nhập cao nhất nước Mỹ

The Conference Board vừa công bố danh sách các CEO có thu nhập cao nhất nước Mỹ trong năm 2017.