Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tiếp Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tiếp Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Chủ tịch ICAP: Cuba luôn mong sát cánh với nhân dân Việt Nam

Chủ tịch ICAP: Cuba luôn mong sát cánh với nhân dân Việt Nam

Đoàn Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc thăm và làm việc tại Quảng Trị

Đoàn Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc thăm và làm việc tại Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội nhận Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cuba

Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc thăm Việt Nam