Hoài niệm về Hà Nội xa xưa qua gánh hàng rong và những tiếng rao

Hoài niệm về Hà Nội xa xưa qua gánh hàng rong và những tiếng rao

Sắp đặt gánh hàng rong và tiếng rao: Không chỉ là hoài niệm…

Sắp đặt gánh hàng rong và tiếng rao: Không chỉ là hoài niệm…

Bỏ lại ồn ào để ngồi xuống xem quá khứ dưới chân mình

Bỏ lại ồn ào để ngồi xuống xem quá khứ dưới chân mình

Gánh hàng rong và tiếng rao đêm: Hương vị riêng của Hà Nội

Gánh hàng rong và tiếng rao đêm: Hương vị riêng của Hà Nội

Một Hà Nội thân thương qua triển lãm 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội'

Một Hà Nội thân thương qua triển lãm 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội'

Độc đáo với 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội' đầy hoài niệm

Độc đáo với 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội' đầy hoài niệm

Chuyển động cùng 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội'

Chuyển động cùng 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội'

Hoài niệm Hà Nội xưa qua gánh hàng rong và những tiếng rao

Hoài niệm Hà Nội xưa qua gánh hàng rong và những tiếng rao

Nhớ về Hà Nội xưa qua hình ảnh gánh hàng rong và tiếng rao đường phố

Nhớ về Hà Nội xưa qua hình ảnh gánh hàng rong và tiếng rao đường phố

Hoài niệm Hà Nội xưa qua gánh hàng rong và tiếng rao trên đường phố

Hoài niệm Hà Nội xưa qua gánh hàng rong và tiếng rao trên đường phố