Bỏ lại ồn ào để ngồi xuống xem quá khứ dưới chân mình

Bỏ lại ồn ào để ngồi xuống xem quá khứ dưới chân mình

Một phần quá khứ của Hà Nội được gìn giữ rất lâu trong Viện Viễn Đông Bác Cổ ở Paris, giờ đây đang sống lại...
Gánh hàng rong và tiếng rao đêm: Hương vị riêng của Hà Nội

Gánh hàng rong và tiếng rao đêm: Hương vị riêng của Hà Nội

Độc đáo với 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội' đầy hoài niệm

Độc đáo với 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội' đầy hoài niệm

Chuyển động cùng 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội'

Chuyển động cùng 'Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội'

Nhớ về Hà Nội xưa qua hình ảnh gánh hàng rong và tiếng rao đường phố

Nhớ về Hà Nội xưa qua hình ảnh gánh hàng rong và tiếng rao đường phố

Hoài niệm Hà Nội xưa qua gánh hàng rong và tiếng rao trên đường phố

Hoài niệm Hà Nội xưa qua gánh hàng rong và tiếng rao trên đường phố

Tái hiện hàng rong Hà Nội những năm 20 của thế kỷ trước

Tái hiện hàng rong Hà Nội những năm 20 của thế kỷ trước