32% doanh nghiệp khẳng định chuyển đổi số giúp đơn vị phát triển nhanh hơn

32% doanh nghiệp khẳng định chuyển đổi số giúp đơn vị phát triển nhanh hơn

CEO FPT: 'FPT đã phải mất cả năm trời để xây dựng phương pháp luận cho chuyển đổi số'

CEO FPT: 'FPT đã phải mất cả năm trời để xây dựng phương pháp luận cho chuyển đổi số'

FPT đặt mục tiêu đào tạo 50.000 chuyên gia chuyển đổi số

FPT đặt mục tiêu đào tạo 50.000 chuyên gia chuyển đổi số

Chuyển đổi kinh tế số - Bài 2: Động lực phát triển bền vững

Chuyển đổi kinh tế số - Bài 2: Động lực phát triển bền vững

Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường: Góc nhìn từ các chuyên gia, doanh nghiệp

Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường: Góc nhìn từ các chuyên gia, doanh nghiệp

Chủ tịch CMC: Sứ mệnh của CMC, FPT là giúp startup tiếp cận thành quả của nền kinh tế số

Chủ tịch CMC: Sứ mệnh của CMC, FPT là giúp startup tiếp cận thành quả của nền kinh tế số

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

FPT sẽ giúp doanh nghiệp giảm 30-50% thời gian thực hiện chuyển đổi số

FPT sẽ giúp doanh nghiệp giảm 30-50% thời gian thực hiện chuyển đổi số

Vietnam ICT Summit 2019: Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường

Vietnam ICT Summit 2019: Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường

FPT khẳng định cam kết tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam

FPT khẳng định cam kết tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam

FPT đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao trong chuyển đổi số

FPT đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao trong chuyển đổi số