Tập huấn phòng chống quấy rối tình dục cho 23 cán bộ, phóng viên

Ngày 27/12, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Báo chí, Bộ TT-TT tổ chức lớp tập huấn về nội dung ấn phẩm Bản hướng...
Tập huấn bản Hướng dẫn 'Quấy rối tình dục trong truyền thông – nhận biết, ngăn chặn và xử lý'

Tập huấn bản Hướng dẫn 'Quấy rối tình dục trong truyền thông – nhận biết, ngăn chặn và xử lý'

Tình trạng quấy rối đối với các nhà báo nữ ở mức cao

Tình trạng quấy rối đối với các nhà báo nữ ở mức cao

Có những 'đùa cợt' khá phổ biến là quấy rối tình dục nhưng người trong cuộc không biết

Có những 'đùa cợt' khá phổ biến là quấy rối tình dục nhưng người trong cuộc không biết

Quấy rối tình dục trong truyền thông - nhận biết, ngăn chặn và xử lý

Quấy rối tình dục trong truyền thông - nhận biết, ngăn chặn và xử lý

Tại sao các nhà báo nữ hay bị quấy rối tình dục?

Tại sao các nhà báo nữ hay bị quấy rối tình dục?

Ra mắt bản hướng dẫn nhận biết, ngăn chặn 'quấy rối tình dục trong truyền thông'

Ra mắt bản hướng dẫn nhận biết, ngăn chặn 'quấy rối tình dục trong truyền thông'

Hơn 27% các nhà báo nữ bị quấy rối tình dục

Hơn 27% các nhà báo nữ bị quấy rối tình dục

Cách nhận biết, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục cho nữ nhà báo

Cách nhận biết, ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục cho nữ nhà báo

Trên 27% nhà báo nữ được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục

Trên 27% nhà báo nữ được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục

Hướng dẫn ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục dành riêng cho nhà báo

Hướng dẫn ngăn chặn và xử lý quấy rối tình dục dành riêng cho nhà báo

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì