Trọng tài Việt Nam đậu AFC nhưng rớt ở V.League

Trọng tài Việt Nam đậu AFC nhưng rớt ở V.League

VFF khen thưởng trọng tài Ngô Duy Lân cứu cầu thủ trên sân

VFF khen thưởng trọng tài Ngô Duy Lân cứu cầu thủ trên sân

'Còi vàng' 2018 Ngô Duy Lân được khen thưởng

'Còi vàng' 2018 Ngô Duy Lân được khen thưởng

Dùng tay ngăn cầu thủ cắn lưỡi, trọng tài Ngô Duy Lân được VFF khen thưởng

Dùng tay ngăn cầu thủ cắn lưỡi, trọng tài Ngô Duy Lân được VFF khen thưởng

Trọng tài Ngô Duy Lân được thưởng 5 triệu vì ngăn tuyển thủ U.22 nuốt lưỡi ở V-League

Trọng tài Ngô Duy Lân được thưởng 5 triệu vì ngăn tuyển thủ U.22 nuốt lưỡi ở V-League

Trọng tài Ngô Duy Lân không bắt trận nào ở vòng 9 V.League

Trọng tài Ngô Duy Lân không bắt trận nào ở vòng 9 V.League

Trọng tài cứu cầu thủ cắn lưỡi: Tôi chỉ làm theo phản xạ

Trọng tài cứu cầu thủ cắn lưỡi: Tôi chỉ làm theo phản xạ