Cổ phiếu công ty con của ThuDuc House bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu công ty con của ThuDuc House bị đưa vào diện cảnh báo

Fideco là công ty con của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, TDH) là mặc dù TDH chỉ sở 43% vốn.
Nhà Thủ Đức làm ăn sao giữa bê bối chiếm đoạt tiền hoàn thuế?

Nhà Thủ Đức làm ăn sao giữa bê bối chiếm đoạt tiền hoàn thuế?

Thuduc House bị truy thu 400 tỷ đồng: Dàn lãnh đạo cầm cương TDH gồm những ai?

Thuduc House bị truy thu 400 tỷ đồng: Dàn lãnh đạo cầm cương TDH gồm những ai?

Fideco bán toàn bộ vốn tại Công ty Thông Đức với giá gần 249 tỷ đồng

Fideco bán toàn bộ vốn tại Công ty Thông Đức với giá gần 249 tỷ đồng

Fideco sắp thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Thông Đức

Fideco sắp thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Thông Đức

Fideco (FDC) dự kiến thoái vốn toàn bộ tại Công ty TNHH Thông Đức

Fideco (FDC) dự kiến thoái vốn toàn bộ tại Công ty TNHH Thông Đức

Fideco (FDC) đăng ký mua gần 4 triệu cổ phiếu quỹ

Fideco (FDC) đăng ký mua gần 4 triệu cổ phiếu quỹ

Fideco lỗ gần 2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Fideco lỗ gần 2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Quý 2, Fideco tiếp tục báo lỗ

Quý 2, Fideco tiếp tục báo lỗ

Fideco và 'bức tranh' kinh doanh nhọc nhằn

Fideco và 'bức tranh' kinh doanh nhọc nhằn

Trước giờ G, loạt doanh nghiệp điều chỉnh giảm sốc kế hoạch kinh doanh

Trước giờ G, loạt doanh nghiệp điều chỉnh giảm sốc kế hoạch kinh doanh

Phía sau việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Phía sau việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Fideco (FDC): Nhờ điều chỉnh giảm 82% kế hoạch, 9 tháng hoàn thành 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm