Một số nước thận trọng với sáng kiến 'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc

Một số nước thận trọng với sáng kiến 'Vành đai, Con đường' của Trung Quốc

Malaysia chính thức hủy các dự án tỉ USD với Trung Quốc

Malaysia chính thức hủy các dự án tỉ USD với Trung Quốc

Trung Quốc mở đợt quảng bá mạnh về sáng kiến Vành đai và Con đường

Trung Quốc mở đợt quảng bá mạnh về sáng kiến Vành đai và Con đường

Malaysia không cho người nước ngoài mua nhà trong dự án của Trung Quốc

Malaysia không cho người nước ngoài mua nhà trong dự án của Trung Quốc

Lo ngại nợ công tăng, Malaysia hủy các dự án trị giá 22 tỷ USD với Trung Quốc

Lo ngại nợ công tăng, Malaysia hủy các dự án trị giá 22 tỷ USD với Trung Quốc

Malaysia 'dọa' hủy loạt dự án tỷ USD, Trung Quốc nói 'cần thương lượng'

Malaysia 'dọa' hủy loạt dự án tỷ USD, Trung Quốc nói 'cần thương lượng'

Lo sợ nợ nần, Malaysia muốn hủy các dự án hàng tỷ đô la với Trung Quốc

Lo sợ nợ nần, Malaysia muốn hủy các dự án hàng tỷ đô la với Trung Quốc