EVNGENCO 2 hoàn thành xuất sắc vượt mức sản xuất điện năm 2018

EVNGENCO 2 hoàn thành xuất sắc vượt mức sản xuất điện năm 2018

Cơ điện lạnh mua xong 2,5 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại

Cơ điện lạnh mua xong 2,5 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại

EVNGENCO 2: Vai trò quan trọng của người đại diện thúc đẩy sự phát triển

EVNGENCO 2: Vai trò quan trọng của người đại diện thúc đẩy sự phát triển

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt và truy thu hơn 30,7 tỷ đồng tiền thuế

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt và truy thu hơn 30,7 tỷ đồng tiền thuế

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt, truy thu thuế hơn 30,7 tỷ đồng

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt, truy thu thuế hơn 30,7 tỷ đồng

Nhiệt điện Phả Lại: Lợi nhuận quý III tăng 15% bất chấp doanh thu giảm 14%

Nhiệt điện Phả Lại: Lợi nhuận quý III tăng 15% bất chấp doanh thu giảm 14%

EVNGENCO2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư 17.439 tỷ đồng, trong đó 10.319 tỷ đồng để trả nợ

EVNGENCO2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư 17.439 tỷ đồng, trong đó 10.319 tỷ đồng để trả nợ

EVNGENCO2: Đạt kế hoạch phát điện, đảm bảo an toàn hồ đập mục tiêu cấp nước hạ du

EVNGENCO2: Đạt kế hoạch phát điện, đảm bảo an toàn hồ đập mục tiêu cấp nước hạ du

Sáu tháng đầu năm, sản lượng điện của GENCO 2 vượt so với kế hoạch

Sáu tháng đầu năm, sản lượng điện của GENCO 2 vượt so với kế hoạch

Ngành điện trước nỗi lo thiếu vốn đầu tư

Ngành điện trước nỗi lo thiếu vốn đầu tư