Công bố 32 SGK của 8 môn học, hoạt động giáo dục lớp 1

Công bố 32 SGK của 8 môn học, hoạt động giáo dục lớp 1

Bồi dưỡng giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Lộ trình dài hơi

Bồi dưỡng giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông mới: Lộ trình dài hơi

Chương trình GDPT mới: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên

Chương trình GDPT mới: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên

Lào Cai: Bồi dưỡng Chương trình GDPT mới cho 223 giáo viên cốt cán

Lào Cai: Bồi dưỡng Chương trình GDPT mới cho 223 giáo viên cốt cán

Đổi mới giáo dục phổ thông: Những hạt giống lan tỏa tinh thần đổi mới

Đổi mới giáo dục phổ thông: Những hạt giống lan tỏa tinh thần đổi mới

Các thầy cô đã hiểu sâu và tự tin hơn với Chương trình GDPT mới

Các thầy cô đã hiểu sâu và tự tin hơn với Chương trình GDPT mới

Cơ hội phát triển các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên

Cơ hội phát triển các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên

Ninh Thuận: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS/THPT cốt cán

Ninh Thuận: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS/THPT cốt cán

Bồi dưỡng 1.683 giáo viên THCS/THPT cốt cán 10 tỉnh miền Trung

Bồi dưỡng 1.683 giáo viên THCS/THPT cốt cán 10 tỉnh miền Trung

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng giáo viên cốt cán của 48 tỉnh/thành phố

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng 28 nghìn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng 28 nghìn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Cần Thơ: 150 giảng viên tập huấn cho giáo viên cốt cán thực hiện chương trình GDPT mới

Cần Thơ: 150 giảng viên tập huấn cho giáo viên cốt cán thực hiện chương trình GDPT mới

Tập huấn 300 giáo viên cốt cán thực hiện CTGDPT mới

Tập huấn 300 giáo viên cốt cán thực hiện CTGDPT mới

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.024 giáo viên cốt cán

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.024 giáo viên cốt cán

Tập huấn chương trình GDPT mới cho 224 giáo viên cốt cán Vĩnh Phúc

Tập huấn chương trình GDPT mới cho 224 giáo viên cốt cán Vĩnh Phúc

Tập huấn, bồi dưỡng cho 366 giáo viên tiểu học cốt cán 2 tỉnh miền Trung

Tập huấn, bồi dưỡng cho 366 giáo viên tiểu học cốt cán 2 tỉnh miền Trung

Bồi dưỡng GV tiểu học cốt cán: Chủ động tiếp nhận chương trình mới

Bồi dưỡng GV tiểu học cốt cán: Chủ động tiếp nhận chương trình mới

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho giáo viên chương trình giáo dục phổ thông

Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho giáo viên chương trình giáo dục phổ thông

Khởi động khóa tập huấn hơn 3.200 giáo viên cốt cán

Khởi động khóa tập huấn hơn 3.200 giáo viên cốt cán

Bình Định: Bồi dưỡng, tập huấn cho 243 giáo viên tiểu học cốt cán

Bình Định: Bồi dưỡng, tập huấn cho 243 giáo viên tiểu học cốt cán

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng hàng chục ngàn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Đồng loạt 'ra quân' bồi dưỡng hàng chục ngàn giáo viên cốt cán 63 tỉnh thành

Bồi dưỡng 2278 giáo viên tiểu học cốt cán 10 tỉnh khu vực miền Trung

Bồi dưỡng 2278 giáo viên tiểu học cốt cán 10 tỉnh khu vực miền Trung

Trường ĐH Vinh bồi dưỡng hơn 600 giáo viên tiểu học cốt cán 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Trường ĐH Vinh bồi dưỡng hơn 600 giáo viên tiểu học cốt cán 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Phải tiên phong làm mới mình

Phải tiên phong làm mới mình

Thi tuyển hiệu trưởng: Cơ hội để cầu gặp cung

Thi tuyển hiệu trưởng: Cơ hội để cầu gặp cung

Bối cảnh mới đòi hỏi năng lực mới

Bối cảnh mới đòi hỏi năng lực mới

Bộ Giáo dục sắp bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng và hơn 28.000 giáo viên cốt cán

Bộ Giáo dục sắp bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng và hơn 28.000 giáo viên cốt cán

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán toàn quốc: Tập trung vào nội dung nào?

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán toàn quốc: Tập trung vào nội dung nào?

Các điểm mới trong bồi dưỡng giáo viên triển khai chương trình phổ thông 2018

Các điểm mới trong bồi dưỡng giáo viên triển khai chương trình phổ thông 2018

Đội ngũ giáo viên cốt cán: 'Mắt xích' quan trọng trong bồi dưỡng giáo viên

Đội ngũ giáo viên cốt cán: 'Mắt xích' quan trọng trong bồi dưỡng giáo viên

Tám trường sư phạm tập huấn chương trình phổ thông mới cho giáo viên

Tám trường sư phạm tập huấn chương trình phổ thông mới cho giáo viên

Dạy học Chương trình GDPT mới: Gỡ nút thắt cho giáo viên chủ động, sáng tạo

Dạy học Chương trình GDPT mới: Gỡ nút thắt cho giáo viên chủ động, sáng tạo

Chuẩn bị đội ngũ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chuẩn bị đội ngũ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giáo viên thực hiện CTGDPT mới sẽ được bồi dưỡng theo cách thức như thế nào?

Giáo viên thực hiện CTGDPT mới sẽ được bồi dưỡng theo cách thức như thế nào?

Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT đang được thực hiện tích cực, hữu hiệu

Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT đang được thực hiện tích cực, hữu hiệu

Nâng cao năng lực giảng viên để bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới

Nâng cao năng lực giảng viên để bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới

Các trường Tiểu học có thể bổ sung giáo viên Tiếng Anh và Tin học

Các trường Tiểu học có thể bổ sung giáo viên Tiếng Anh và Tin học

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Yêu cầu chuẩn hóa giáo viên

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Yêu cầu chuẩn hóa giáo viên

Tập huấn chuẩn bị Chương trình GDPT mới: Nâng cao năng lực cho giáo viên

Tập huấn chuẩn bị Chương trình GDPT mới: Nâng cao năng lực cho giáo viên

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ, giảng viên

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ, giảng viên

Tán thành quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

Tán thành quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT mới năm 2019

Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT mới năm 2019

Bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục phải là nhu cầu tự thân

Bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục phải là nhu cầu tự thân

Các trường sư phạm chuyển động cùng Chương trình GDPT mới

Các trường sư phạm chuyển động cùng Chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Bồi dưỡng năng lực cho 32.000 giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán

Bồi dưỡng năng lực cho 32.000 giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán