PV Drilling: Tự tin vươn tầm quốc tế

PV Drilling: Tự tin vươn tầm quốc tế

Với chất lượng dịch vụ tốt cùng với hiệu suất hoạt động của các giàn khoan cao, an toàn và giá cả cạnh...
PV Drilling: Nhiều tín hiệu khả quan về cơ hội việc làm

PV Drilling: Nhiều tín hiệu khả quan về cơ hội việc làm

Giàn khoan PV DRILLING III đạt thành tích 10 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn khoan PV DRILLING III đạt thành tích 10 năm liên tục vận hành an toàn

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Drilling

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Drilling

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 29/9 đến 6/10/2019

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 29/9 đến 6/10/2019

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei

PV Drilling ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Brunei