Chờ đợi những thương vụ thoái vốn Nhà nước năm 2019

Chờ đợi những thương vụ thoái vốn Nhà nước năm 2019

Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ì ạch, cổ phần hóa chậm không đạt yêu cầu

Doanh nghiệp nhà nước thoái vốn ì ạch, cổ phần hóa chậm không đạt yêu cầu

Bộ Tài chính: 12 giải pháp đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính: 12 giải pháp đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Ông Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ về cách quản lý khối tài sản trên 2,3 triệu tỷ đồng

Ông Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ về cách quản lý khối tài sản trên 2,3 triệu tỷ đồng

Vì sao tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chậm?

Vì sao tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chậm?

Nikkei: Việt Nam có thể trượt mục tiêu thoái vốn nhà nước vào năm 2020

Nikkei: Việt Nam có thể trượt mục tiêu thoái vốn nhà nước vào năm 2020

Bộ NN-PTNT quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Bộ NN-PTNT quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất của DNNN trước cổ phần hóa

Khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất của DNNN trước cổ phần hóa

Bộ Tài chính hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm

Bộ Tài chính hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm

Năm 2018, giá trị bán từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đạt 21,6 nghìn tỷ đồng

Năm 2018, giá trị bán từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đạt 21,6 nghìn tỷ đồng

Nghĩ thêm về tăng trưởng GDP 2018 cao nhất 10 năm

Nghĩ thêm về tăng trưởng GDP 2018 cao nhất 10 năm

Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức sách nhiễu người dân

Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức sách nhiễu người dân

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Hoàn thành phê duyệt phương án trước ngày 15/1/2019

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Hoàn thành phê duyệt phương án trước ngày 15/1/2019

Không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa

Không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước

Mệnh lệnh tạo sự bứt phá

Mệnh lệnh tạo sự bứt phá

Chỉ đạo nổi bật: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chỉ đạo nổi bật: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Áp lực và động lực cho cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Áp lực và động lực cho cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Xác định rõ trách nhiệm khi chậm trễ cổ phần hóa, thoái vốn

Xác định rõ trách nhiệm khi chậm trễ cổ phần hóa, thoái vốn

SCIC 'loay hoay' với vốn 'khủng'?

SCIC 'loay hoay' với vốn 'khủng'?

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hoàn thành phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp trước 15/01

Hoàn thành phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp trước 15/01

Đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực

Hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực

'Không bán cho tư nhân những doanh nghiệp Nhà nước kém chất lượng'

'Không bán cho tư nhân những doanh nghiệp Nhà nước kém chất lượng'

TP. Hồ Chí Minh: Thu từ khu vực kinh tế nhà nước hơn 25 nghìn tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Thu từ khu vực kinh tế nhà nước hơn 25 nghìn tỷ đồng

Cơ hội từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Cơ hội từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Bộ trưởng Tài chính: Chỉ 0,2% đơn vị sự nghiệp công tự chủ được

Bộ trưởng Tài chính: Chỉ 0,2% đơn vị sự nghiệp công tự chủ được

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Tìm lối ra cho năm 2019

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Tìm lối ra cho năm 2019

Tái cơ cấu đầu tư công gắn với tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

Tái cơ cấu đầu tư công gắn với tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

Thêm động lực cho xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

Thêm động lực cho xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp

Cần cơ chế để SCIC 'bán nợ' cho DATC

Cần cơ chế để SCIC 'bán nợ' cho DATC

Cổ phần hóa và chuyện thu hồi tài sản nhà nước

Cổ phần hóa và chuyện thu hồi tài sản nhà nước

Kết quả đạt được trong lĩnh vực tài chính – ngân sách rất tích cực, toàn diện

Kết quả đạt được trong lĩnh vực tài chính – ngân sách rất tích cực, toàn diện

Chủ tịch UBCK: Nhà đầu tư đã có tâm lý 'găm giữ' cổ phiếu

Chủ tịch UBCK: Nhà đầu tư đã có tâm lý 'găm giữ' cổ phiếu

Giám đốc WB: Việt Nam sẽ đi nhanh hơn khi đẩy mạnh cải cách

Giám đốc WB: Việt Nam sẽ đi nhanh hơn khi đẩy mạnh cải cách

Đất 'vàng' 8 -12 Lê Duẩn: Hé lộ lỗ hổng biến đất công thành đất 'ông'

Đất 'vàng' 8 -12 Lê Duẩn: Hé lộ lỗ hổng biến đất công thành đất 'ông'

Việt Nam: Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động thuộc hàng cao nhất khu vực

Việt Nam: Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động thuộc hàng cao nhất khu vực

M&A công sản: Tính chuyện mua vốn khôn ngoan

M&A công sản: Tính chuyện mua vốn khôn ngoan

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Hết năm, vẫn những con số khiêm tốn!

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Hết năm, vẫn những con số khiêm tốn!