Chứng kiến cảnh con cá đã qua chế biến bất ngờ quẫy mình nhảy khỏi đĩa và rơi xuống bàn ăn, hai người đàn ông sợ hãi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi.

Chứng kiến cảnh con cá đã qua chế biến bất ngờ quẫy mình nhảy khỏi đĩa và rơi xuống bàn ăn, hai người đàn ông sợ hãi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi.

Quy định mới về dư lượng thủy ngân trong thủy sản và muối

Quy định mới về dư lượng thủy ngân có trong thủy sản dao động từ 0,3 đến 1μg/kg, tùy loại sản phẩm.