Những điều thú vị về Diệp Vấn 4 của Chân Tử Đan

Những điều thú vị về Diệp Vấn 4 của Chân Tử Đan

Chân Tử Đan nói gì về cát-xê chục triệu USD sau vụ Phạm Băng Băng?

Chân Tử Đan nói gì về cát-xê chục triệu USD sau vụ Phạm Băng Băng?

Chân Tử Đan đối đầu Thành Long: Kẻ ngông có dám vượt mặt đại ca?

Chân Tử Đan đối đầu Thành Long: Kẻ ngông có dám vượt mặt đại ca?

Chân Tử Đan tỉ thí Thành Long trong 'Diệp Vấn 4'

Chân Tử Đan tỉ thí Thành Long trong 'Diệp Vấn 4'

Chân Tử Đan đối đầu ngôi sao hành động Scott Adkins trong Diệp Vấn 4

Chân Tử Đan đối đầu ngôi sao hành động Scott Adkins trong Diệp Vấn 4

Chân Tử Đan đối đầu ngôi sao hành động Scott Adkins trong 'Diệp Vấn 4'

Chân Tử Đan đối đầu ngôi sao hành động Scott Adkins trong 'Diệp Vấn 4'

Học Mike Tyson, Scott Adkins tham gia 'Diệp Vấn 4' của Chân Tử Đan

Học Mike Tyson, Scott Adkins tham gia 'Diệp Vấn 4' của Chân Tử Đan

Khán giả TQ sốc khi Chân Tử Đan đóng 'Hoa Mộc Lan' với Lưu Diệc Phi

Khán giả TQ sốc khi Chân Tử Đan đóng 'Hoa Mộc Lan' với Lưu Diệc Phi