Bình Dương: Khai mạc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019

Bình Dương: Khai mạc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019

Địa điểm thứ tám của BLOCK71 sẽ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam

Địa điểm thứ tám của BLOCK71 sẽ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam

Bình Dương tiếp tục đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019

Bình Dương tiếp tục đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khai mạc Horasis 2019 Bình Dương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khai mạc Horasis 2019 Bình Dương

Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019

Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019

Hơn 1.000 khách mời tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019 tại Bình Dương

Hơn 1.000 khách mời tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019 tại Bình Dương

Doanh nghiệp đến Horasis nắm bắt xu hướng, tham gia đầu tư sớm và hưởng lợi từ Việt Nam

Ấn tượng từ Hội nghị WTA đến Diễn đàn Horasis châu Á tại Bình Dương

Lãnh đạo và CEO của 60 quốc gia bàn hợp tác kinh tế

Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á tại Bình Dương

Horasis Châu Á 2018 thu hút 800 nhà lãnh đạo

Diễn đàn Horasis Châu Á 2018: Nhận diện cơ hội đầu tư, phát triển của Bình Dương