Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 12 đến 18-11-2018)

Những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 12 đến 18-11-2018)

Phá âm mưu tấn công Tổng thống Emmanuel Macron

Phá âm mưu tấn công Tổng thống Emmanuel Macron

'Tình anh em Trump - Macron đã chết'!

'Tình anh em Trump - Macron đã chết'!

Hồi ức chiến tranh và thông điệp hòa bình tại Diễn đàn Hòa bình Paris

Hồi ức chiến tranh và thông điệp hòa bình tại Diễn đàn Hòa bình Paris

Lãnh đạo châu Âu cô lập ông Trump vì chủ nghĩa dân tộc

Lãnh đạo châu Âu cô lập ông Trump vì chủ nghĩa dân tộc

Diễn đàn Hòa bình Paris: Hợp tác vì thịnh vượng chung

Diễn đàn Hòa bình Paris: Hợp tác vì thịnh vượng chung

'Nước Mỹ cô đơn'

'Nước Mỹ cô đơn'

Khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris

Khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris

Diễn đàn Hòa bình Paris đề cao chủ nghĩa đa phương

Diễn đàn Hòa bình Paris đề cao chủ nghĩa đa phương

Hơn 70 nhà lãnh đạo các nước kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất

Hơn 70 nhà lãnh đạo các nước kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất

Đức đề cao chủ nghĩa đa phương tại Diễn đàn Hòa bình Paris

Đức đề cao chủ nghĩa đa phương tại Diễn đàn Hòa bình Paris

Khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris, điểm hẹn các sáng kiến về quản trị

Khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris, điểm hẹn các sáng kiến về quản trị

70 nhà lãnh đạo thế giới tới Paris dự lễ kỷ niệm Ngày đình chiến

70 nhà lãnh đạo thế giới tới Paris dự lễ kỷ niệm Ngày đình chiến

Lãnh đạo nhiều nước dự kỷ niệm kết thúc Thế chiến 1

Lãnh đạo nhiều nước dự kỷ niệm kết thúc Thế chiến 1

Lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I ở Paris có điều gì đáng chú ý?

Lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I ở Paris có điều gì đáng chú ý?

1 vạn Cảnh sát bảo vệ Lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh

1 vạn Cảnh sát bảo vệ Lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh