Phú Thọ: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vùng Đất Tổ gắn với phát triển du lịch

Phú Thọ: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vùng Đất Tổ gắn với phát triển du lịch

Phú Thọ hiện có 1.841 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được lưu giữ hàng nghìn năm với những giá trị...
Việt Nam có thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việt Nam có thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 23 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tuyên Quang: Lễ cầu mùa của người Dao

Tuyên Quang: Lễ cầu mùa của người Dao

Phú Thọ: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Phú Thọ: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Ấn tượng đám cưới của người Dao ở Ba Vì

Ấn tượng đám cưới của người Dao ở Ba Vì

Bảo tồn nét đẹp nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao

Bảo tồn nét đẹp nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao

Hương núi thơm dâng hồn về đâu

Hương núi thơm dâng hồn về đâu

Tín ngưỡng sản xuất của người Dao vùng Tây Bắc

Tín ngưỡng sản xuất của người Dao vùng Tây Bắc

Độc đáo phong vị Tết của người Dao

Độc đáo phong vị Tết của người Dao

Độc đáo cỗ Tết cúng thịt chuột

Độc đáo cỗ Tết cúng thịt chuột

Độc đáo cỗ Tết cúng thịt chuột

Độc đáo cỗ Tết cúng thịt chuột

Tục cúng thịt chuột khô ngày Tết của người Dao Tiền ở Hòa Bình

Tục cúng thịt chuột khô ngày Tết của người Dao Tiền ở Hòa Bình

Múa nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số

Múa nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Múa dân gian Việt Bắc: Phát triển và hội nhập nhờ vào bản sắc truyền thống

Múa dân gian Việt Bắc: Phát triển và hội nhập nhờ vào bản sắc truyền thống