Dùng flycam quay cả gia đình, người đàn ông phát hiện hung thần...

Dùng flycam quay cả gia đình, người đàn ông phát hiện hung thần...

Chẳng ngờ, khi chiếc flycam vừa cất cánh được khoảng 30 giây, nhiếp ảnh gia kỳ cựu nhận thấy có sự bất...