FPT tham vọng trở thành công ty dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu

FPT tham vọng trở thành công ty dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu

Việc ký kết hợp tác tư vấn chuyển đổi số cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) mới đây đã đánh dấu cột mốc...