Thừa Thiên Huế: Cách chức chủ tịch phường vì sai phạm nghiêm trọng về đất đai

Thừa Thiên Huế: Cách chức chủ tịch phường vì sai phạm nghiêm trọng về đất đai

Cách chức chủ tịch phường vi phạm quản lý đất đai

Cách chức chủ tịch phường vi phạm quản lý đất đai

Đất đình làng bị phân lô bán nền, chủ tịch phường bị cách hết chức vụ

Đất đình làng bị phân lô bán nền, chủ tịch phường bị cách hết chức vụ

1 chủ tịch phường bị cách chức vì sai phạm về đất đai

1 chủ tịch phường bị cách chức vì sai phạm về đất đai

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch phường mất chức vì 'đụng' vào đất đình làng

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch phường mất chức vì 'đụng' vào đất đình làng

Một Chủ tịch Phường bị cách chức do sai phạm về đất đai

Một Chủ tịch Phường bị cách chức do sai phạm về đất đai

Huế: Chủ tịch phường bị cách chức vì sai phạm về đất đai

Huế: Chủ tịch phường bị cách chức vì sai phạm về đất đai

Chủ tịch phường bị cách chức vì sai phạm đất đai

Chủ tịch phường bị cách chức vì sai phạm đất đai