NHỮNG KÌNH NGƯ CỦA BIỂN: Lý Sơn - miền 'sói biển'

NHỮNG KÌNH NGƯ CỦA BIỂN: Lý Sơn - miền 'sói biển'

Đối với ngư dân Lý Sơn nói riêng, Quảng Ngãi nói chung, đi biển không chỉ để mưu sinh mà còn để giữ ngư...