Hỗ trợ một phần chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hỗ trợ một phần chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tìm kiếm việc làm cho hơn 10.000 công nhân ở Trà Vinh

Tìm kiếm việc làm cho hơn 10.000 công nhân ở Trà Vinh

Tìm việc cho hơn 10.000 lao động bị thôi việc trước Tết Kỷ Hợi

Tìm việc cho hơn 10.000 lao động bị thôi việc trước Tết Kỷ Hợi

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 10.000 công nhân mất việc cận Tết

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 10.000 công nhân mất việc cận Tết

10 ngàn công nhân mất việc Trà Vinh đã nhận lương, thưởng Tết

10 ngàn công nhân mất việc Trà Vinh đã nhận lương, thưởng Tết

Hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước Tết nguyên đán

Hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước Tết nguyên đán

'10.000 công nhân bị cho thôi việc là bất khả kháng'