Mang gen thalassemia, cặp vợ chồng sinh con khỏe mạnh sau 9 năm

Mang gen thalassemia, cặp vợ chồng sinh con khỏe mạnh sau 9 năm

Gần một thập kỷ mòn mỏi tìm con của cặp vợ chồng cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Gần một thập kỷ mòn mỏi tìm con của cặp vợ chồng cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Hạnh phúc mỉm cười sau những ngày vô vọng

Hạnh phúc mỉm cười sau những ngày vô vọng

Vỡ òa hạnh phúc sau 9 năm 'tìm' con của cặp vợ chồng mắc bệnh tam máu bẩm sinh

Vỡ òa hạnh phúc sau 9 năm 'tìm' con của cặp vợ chồng mắc bệnh tam máu bẩm sinh

Kỹ thuật mới để các gia đình hiếm muộn thêm hạnh phúc trọn vẹn

Kỹ thuật mới để các gia đình hiếm muộn thêm hạnh phúc trọn vẹn

9 năm ròng rã 'tìm con' của cặp vợ chồng mang gene bệnh tan máu bẩm sinh

9 năm ròng rã 'tìm con' của cặp vợ chồng mang gene bệnh tan máu bẩm sinh

Hạnh phúc vỡ òa sau 9 năm có con của cặp vợ chồng mang gen thalassemia

Hạnh phúc vỡ òa sau 9 năm có con của cặp vợ chồng mang gen thalassemia