Dũng cảm bảo vệ bình yên cho người dân biên giới

Đề xuất khiển trách giáo viên đánh bầm mông học sinh lớp 4

Đề xuất khiển trách giáo viên đánh bầm mông học sinh lớp 4

Cô giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 4 bầm tím người để 'em có kết quả học tập tốt'

Cô giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 4 bầm tím người để 'em có kết quả học tập tốt'

Lý do cô giáo đánh học sinh lớp 4 tím mông

Lý do cô giáo đánh học sinh lớp 4 tím mông

Đắk Lắk: Không làm được bài tập, một học sinh tiểu học bị cô giáo đánh tím mông

Đắk Lắk: Không làm được bài tập, một học sinh tiểu học bị cô giáo đánh tím mông

Cô giáo đánh bầm mông học sinh lớp 4 vì không làm được bài tập

Cô giáo đánh bầm mông học sinh lớp 4 vì không làm được bài tập

Cô giáo ở Đắk Lắk bị tố đánh bầm mông học sinh lớp 4

Đắk Lắk: Học sinh bị cô giáo đánh bầm mông vì...không làm được bài

Nữ sinh lớp 4 bị cô giáo đánh bầm mông vì không làm được bài tập

Cô giáo đánh học sinh lớp 4 bầm tím vì không làm được bài

Nữ sinh lớp 4 bị cô giáo đánh bầm mông vì không làm được bài

Cô giáo bị tố đánh học sinh lớp 4 bầm tím do không làm được bài

Cô giáo bị tố đánh bầm tím học sinh lớp 4

Cô giáo bị tố đánh học sinh lớp 4 bầm tím người