Đa dạng sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer Nam Bộ - Bài cuối: Cần những đột phá mới

Đa dạng sản phẩm du lịch từ văn hóa Khmer Nam Bộ - Bài cuối: Cần những đột phá mới

Di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer cùng cảnh quan tươi đẹp, hiền hòa...
Bến Tre – Trà Vinh quảng bá du lịch, thu hút du khách Hà Nội

Bến Tre – Trà Vinh quảng bá du lịch, thu hút du khách Hà Nội

Khám phá văn hóa, cảnh đẹp nổi tiếng của du lịch Bến Tre và Trà Vinh

Khám phá văn hóa, cảnh đẹp nổi tiếng của du lịch Bến Tre và Trà Vinh

Bến Tre- Trà Vinh đem tour kết nối sông nước giới thiệu đến du khách Hà Nội

Bến Tre- Trà Vinh đem tour kết nối sông nước giới thiệu đến du khách Hà Nội

Đua ghe Ngo - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

Đua ghe Ngo - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

Đua ghe Ngo - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

Đua ghe Ngo - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ

Trăm năm sân khấu dù kê

Trăm năm sân khấu dù kê

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok đã sẵn sàng

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok đã sẵn sàng

Nhận diện những đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Nhận diện những đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Ý thức tôn trọng luật giao thông 'như người Nhật' ở Trà Vinh

Ý thức tôn trọng luật giao thông 'như người Nhật' ở Trà Vinh

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập

Trà Vinh thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập

120 năm hình thành vùng đất đặc trưng tính cách người Trà Vinh

120 năm hình thành vùng đất đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2019

Giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2019

Trà Vinh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 6 dự án ở lĩnh vực du lịch

Trà Vinh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 6 dự án ở lĩnh vực du lịch

Trà Vinh đẩy mạnh du lịch văn hóa tâm linh và lễ hội truyền thống dân tộc Khmer

Trà Vinh đẩy mạnh du lịch văn hóa tâm linh và lễ hội truyền thống dân tộc Khmer

Du khách quan tâm đến du lịch văn hóa, sinh thái tại Trà Vinh

Du khách quan tâm đến du lịch văn hóa, sinh thái tại Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh hỗ trợ, khuyến khích người dân làm du lịch

Tỉnh Trà Vinh hỗ trợ, khuyến khích người dân làm du lịch