Nhận diện những đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Nhận diện những đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Ý thức tôn trọng luật giao thông 'như người Nhật' ở Trà Vinh

Ý thức tôn trọng luật giao thông 'như người Nhật' ở Trà Vinh

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập

Trà Vinh thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập

120 năm hình thành vùng đất đặc trưng tính cách người Trà Vinh

120 năm hình thành vùng đất đặc trưng tính cách người Trà Vinh

120 năm hình thành một vùng đất đặc trưng tính cách người Trà Vinh

120 năm hình thành một vùng đất đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Giải đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2019

Trà Vinh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 6 dự án ở lĩnh vực du lịch

Trà Vinh tạo bước phát triển về du lịch từ những chính sách 'mềm'

Trà Vinh đẩy mạnh du lịch văn hóa tâm linh và lễ hội truyền thống dân tộc Khmer

Du khách quan tâm đến du lịch văn hóa, sinh thái tại Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh hỗ trợ, khuyến khích người dân làm du lịch

20 tỷ đồng bảo dưỡng hàng trăm cây cổ thụ quý Khu di tích Ao Bà Om

Hơn 550 triệu đồng bảo dưỡng hàng trăm cây cổ thụ quý ở Trà Vinh

Về Trà Vinh vui Lễ hội Ok Om Bok cùng đồng bào Khmer