Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Nhân sự mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Nhân sự mới của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi ông Kim Jong Un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi ông Kim Jong Un

Triều Tiên qua lăng kính của nguyên Đại sứ có 30 năm gắn bó

Nhà ngoại giao Việt Nam cùng nướng đỗ, cùng ăn với nông dân Triều Tiên trên bờ ruộng

Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng đóng góp xây dựng nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên

'Tên lửa kinh tế' Triều Tiên có cất cánh sau thượng đỉnh ở Hà Nội?

'Hai ông Trump - Kim Jong Un đều rất đặc biệt'

2 chuyến thăm VN của lãnh tụ Kim Nhật Thành qua lời kể của cựu đại sứ