Nặng tình Đất Mũi

Nặng tình Đất Mũi

Đất rừng Cà Mau hào sảng nhưng nhiều thử thách. Vậy mà bà già gốc Hậu Giang này rời quê hương đất lành màu...