Trong 20 ngày, quỹ của Shark Dũng liên tiếp rót vốn vào startup Việt

Trong 20 ngày, quỹ của Shark Dũng liên tiếp rót vốn vào startup Việt

Ứng dụng đặt chỗ JAMJA được rót vốn 1 triệu USD từ CyberAgent Capital và Bon Angels

Ứng dụng đặt chỗ JAMJA được rót vốn 1 triệu USD từ CyberAgent Capital và Bon Angels

Ứng dụng đặt chỗ JAMJA được rót 1 triệu USD từ CyberAgent Capital và Bon Angels

Ứng dụng đặt chỗ JAMJA được rót 1 triệu USD từ CyberAgent Capital và Bon Angels

Khởi nghiệp sáng tạo trên Internet cần có đam mê, một chút 'điên' và am hiểu về công nghệ

Khởi nghiệp sáng tạo trên Internet cần có đam mê, một chút 'điên' và am hiểu về công nghệ

Quỹ ngoại rót 1 triệu USD vào ứng dụng phòng tập

Quỹ ngoại rót 1 triệu USD vào ứng dụng phòng tập

WeFit gọi vốn thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital

WeFit gọi vốn thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital

CyberAgent Capital và KBinvest đầu tư 1 triệu USD vào WeFit

CyberAgent Capital và KBinvest đầu tư 1 triệu USD vào WeFit

'Startup của năm' WeFit gọi thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital

'Startup của năm' WeFit gọi thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital