Trầm Bê lại gây thiệt hại hơn 9.250 lượng vàng của Phương Nam bank

Trầm Bê lại gây thiệt hại hơn 9.250 lượng vàng của Phương Nam bank

Vì sao khởi tố thêm tội đại gia Trầm Bê?

Vì sao khởi tố thêm tội đại gia Trầm Bê?

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Đang thụ án, Trầm Bê tiếp tục bị khởi tố, bắt giam trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Đang thụ án, Trầm Bê tiếp tục bị khởi tố, bắt giam trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê trong vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường

Vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường: khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê

Vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường: khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê