'Tượng đài sống' của âm nhạc cổ điển thế giới đến Hà Nội

'Tượng đài sống' của âm nhạc cổ điển thế giới đến Hà Nội

Nghệ sĩ piano danh tiếng thế giới Jean-Yves Thibaudet, người được mệnh danh tượng đài sống của âm nhạc cổ...