Pixel Slate vừa trở thành máy tính bảng cuối cùng của Google

Pixel Slate vừa trở thành máy tính bảng cuối cùng của Google

Gã khổng lồ Tìm kiếm tuyên bố sẽ từ bỏ thị trường máy tính bảng để tập trung cho dòng sản phẩm máy tính...