Rau quả Việt Nam sang EU coi chừng quy định mới

Rau quả Việt Nam sang EU coi chừng quy định mới

Từ ngày mai (1/9/2019), Ủy ban châu Âu sẽ bắt buộc áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực vật chặt chẽ đối với...