Chevrolet Colorado giảm giá chỉ còn hơn 500 triệu đồng

Chevrolet Colorado giảm giá chỉ còn hơn 500 triệu đồng

Sau Chevrolet Trailblazer, đến lượt Chevrolet Colorado giảm giá mạnh

Sau Chevrolet Trailblazer, đến lượt Chevrolet Colorado giảm giá mạnh

Cập nhật bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 3/2020

Cập nhật bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 3/2020

Thị trường ô tô Việt: Giá xe Chevrolet nhận ưu đãi giảm lên đến 100 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt: Giá xe Chevrolet nhận ưu đãi giảm lên đến 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet tháng 3/2020: Giảm giá sốc

Bảng giá xe Chevrolet tháng 3/2020: Giảm giá sốc

Bảng giá xe Chevrolet tháng 2/2020: Giảm giá mạnh

Bảng giá xe Chevrolet tháng 2/2020: Giảm giá mạnh

Bảng giá xe Chevrolet tháng 1/2020: Giảm giá 'khủng'

Bảng giá xe Chevrolet tháng 12/2019: Giảm giá sốc

Bảng giá xe Chevrolet tháng 9/2019: Giảm giá 100 triệu đồng

Bảng giá Chevrolet mới nhất tháng 5/2019: Trailblazer phiên bản thấp nhất giá từ 885 triệu đồng