Hơn 20.000 nhân viên biểu tình phản đối Google

Hơn 20.000 nhân viên biểu tình phản đối Google

Hơn 20.000 nhân viên biểu tình phản đối Google

Hơn 20.000 nhân viên biểu tình phản đối Google

Bản yêu sách 6 điểm của nhân viên Google đình công phản đối lãnh đạo vì bê bối tình dục

Bản yêu sách 6 điểm của nhân viên Google đình công phản đối lãnh đạo vì bê bối tình dục

Nhân viên Google xuống đường đình công trên toàn cầu

Nhân viên Google xuống đường đình công trên toàn cầu

Nhân viên Google đình công trên toàn thế giới

Nhân viên Google đình công trên toàn thế giới

Lý do bất ngờ khiến 1.500 nhân viên Google toàn cầu đình công

Lý do bất ngờ khiến 1.500 nhân viên Google toàn cầu đình công

Nhân viên Google đình công trên toàn cầu

Nhân viên Google đình công trên toàn cầu

Google sắp mất 1.500 nhân viên vì 'nghi án' xâm hại tình dục

Google sắp mất 1.500 nhân viên vì 'nghi án' xâm hại tình dục