Thị trường xe cũ: Xe sang gặp khó, xe giá rẻ lên ngôi

Thị trường xe cũ: Xe sang gặp khó, xe giá rẻ lên ngôi

Do chịu nhiều tác động từ Covid-19, thì trường xe cũ thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là...