Chuyển biến tích cực từ 'phạt nóng' vi phạm giao thông qua camera

Chuyển biến tích cực từ 'phạt nóng' vi phạm giao thông qua camera

Sau hơn 4 tháng thực hiện chuyên đề phát hiện, xử lý các vi phạm của người điều khiển xe ôtô khi tham gia...