Lưu danh cụ bà cao niên nhất thế giới

Lưu danh cụ bà cao niên nhất thế giới

Bí quyết trường sinh của người sống thọ nhất thế giới

Bí quyết trường sinh của người sống thọ nhất thế giới

Cụ bà Nhật Bản thọ nhất thế giới bước sang tuổi 117

Cụ bà Nhật Bản thọ nhất thế giới bước sang tuổi 117

Cụ bà sống thọ nhất thế giới bước sang tuổi 117

Cụ bà sống thọ nhất thế giới bước sang tuổi 117

'Người già nhất thế giới' với 123 tuổi chia sẻ bí quyết sống lâu đơn giản là ngủ 11 tiếng mỗi ngày

'Người già nhất thế giới' với 123 tuổi chia sẻ bí quyết sống lâu đơn giản là ngủ 11 tiếng mỗi ngày

Cụ bà thọ nhất thế giới: Tôi thích dậy sớm, chơi cờ và học toán

Cụ bà thọ nhất thế giới: Tôi thích dậy sớm, chơi cờ và học toán

Cụ bà cao niên nhất thế giới

Cụ bà thọ nhất thế giới có nếp sống ra sao?

Kỷ lục Guinness vinh danh cụ bà Nhật Bản là 'người già nhất thế giới'

Kỷ lục Guinness xác nhận người cao tuổi nhất thế giới là cụ bà Nhật

Cụ bà Nhật Bản trở thành người sống thọ nhất thế giới

Cụ bà 116 tuổi được công nhận là người sống thọ nhất thế giới