Cụ bà già nhất thế giới: Sống thọ là một sự trừng phạt

Cụ bà già nhất thế giới: Sống thọ là một sự trừng phạt

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới: 'Tôi ước mình có thể chết sớm'

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới: 'Tôi ước mình có thể chết sớm'

Người cao niên nhất thế giới từ trần

Người cao niên nhất thế giới từ trần

Người cuối cùng sống từ thế kỷ 19 vừa qua đời ở tuổi 117

Người cuối cùng sống từ thế kỷ 19 vừa qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 117

Người cuối cùng của thế kỷ 19 vừa qua đời

Người cuối cùng của thế kỷ 19 vừa qua đời

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời

Cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời

'Người còn sống cuối cùng của thế kỷ 19' qua đời ở tuổi 117

'Người còn sống cuối cùng của thế kỷ 19' qua đời ở tuổi 117

Cụ bà sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà già nhất thế giới qua đời

Cụ bà già nhất thế giới qua đời

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117