Chiếc bàn của Ban lãnh đạo Đệ tứ chiến khu

Chiếc bàn của Ban lãnh đạo Đệ tứ chiến khu

Bảo tàng Quân khu 3 đang trưng bày chiếc bàn bằng gỗ lim cùng mô hình phục dựng một buổi họp của Ban lãnh...

Tiếp nối truyền thống Đệ tứ Chiến khu anh hùng

Đệ tứ Chiến khu Đông Triều vươn mình phát triển

Đệ tứ Chiến khu Đông Triều vươn mình phát triển

Hội thảo khoa học 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hội thảo khoa học 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

'Tôi xúc động khi được xem những hình ảnh về cha ông mình tại Đệ tứ chiến khu'

'Tôi xúc động khi được xem những hình ảnh về cha ông mình tại Đệ tứ chiến khu'

Chùa Bắc Mã

Chùa Bắc Mã

Những cựu nghĩa quân năm ấy...

Những cựu nghĩa quân năm ấy...

Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám ở Bảo tàng Quảng Ninh

Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám ở Bảo tàng Quảng Ninh

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử ở Đông Triều

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử ở Đông Triều

Lạng Sơn tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Lạng Sơn tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Cấp phép khai quật khẩn cấp địa điểm lò nung tại di tích chùa Bắc Mã

Cấp phép khai quật khẩn cấp địa điểm lò nung tại di tích chùa Bắc Mã

Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Những người con Đệ tứ Chiến khu Đông Triều hôm nay

Những người con Đệ tứ Chiến khu Đông Triều hôm nay

Nhà sư - nhà cách mạng - nhà thơ Tú Gân

Nhà sư - nhà cách mạng - nhà thơ Tú Gân

Tự hào truyền thống oanh liệt, nỗ lực tiếp bước

Tự hào truyền thống oanh liệt, nỗ lực tiếp bước