Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Bình Liêu

Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Bình Liêu

Chiều 25/12, huyện Bình Liêu tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện (25/12/1950 – 25/12/2020). Tới dự...
Vùng 5 Hải quân gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Vùng 5 Hải quân gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Lễ phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra như nào?

Lễ phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra như nào?

Giới thiệu cuốn sách hồi ức 'Không chiến'

Giới thiệu cuốn sách hồi ức 'Không chiến'

Kỷ niệm 70 năm giải phóng TP Lạng Sơn

TP Lạng Sơn đón nhận huân chương Độc lập Hạng nhất

TP Lạng Sơn đón nhận huân chương Độc lập Hạng nhất

Công bố xã và vùng An toàn khu tại Bắc Kạn

Chiến dịch Biên giới 1950 trong bối cảnh chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến dịch Biên giới 1950 trong bối cảnh chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950: Thắng lợi và bài học lịch sử

Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950: Thắng lợi và bài học lịch sử

Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950

Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950

Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950

Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950

Phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Chiến dịch Biên giới 1950

Tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Chiến dịch Biên giới 1950

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Biên giới 1950 - Một số bài học kinh nghiệm lớn

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến trong Chiến dịch Biên giới 1950 - Một số bài học kinh nghiệm lớn

Kinh nghiệm tiến hành công tác chính trị trong Chiến dịch Biên giới 1950

Kinh nghiệm tiến hành công tác chính trị trong Chiến dịch Biên giới 1950

Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận

Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận

Vận dụng sáng tạo phương thức ''đánh điểm, diệt viện''

Vận dụng sáng tạo phương thức ''đánh điểm, diệt viện''

Anh hùng La Văn Cầu và ký ức chiến trận

Anh hùng La Văn Cầu và ký ức chiến trận

Công tác Đảng, công tác chính trị góp phần làm nên chiến thắng

Công tác Đảng, công tác chính trị góp phần làm nên chiến thắng

Lấy thân mình bịt hỏa điểm của địch

Tại sao Ðông Khê ?

Tại sao Ðông Khê ?

Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử

Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử

Chiến thắng Biên Giới Thu - Đông 1950: Tầm nhìn chiến lược của Đảng

Chiến thắng Biên Giới Thu - Đông 1950: Tầm nhìn chiến lược của Đảng

70 năm chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950: Giá trị lịch sử và thực tại sâu sắc

70 năm chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950: Giá trị lịch sử và thực tại sâu sắc

Chiến thắng tạo bước ngoặt quan trọng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến thắng tạo bước ngoặt quan trọng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950: Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử

Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950: Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử

Chiến thắng Biên Giới Thu - Đông 1950 và tầm nhìn chiến lược của Đảng

Chiến thắng Biên Giới Thu - Đông 1950 và tầm nhìn chiến lược của Đảng

Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng

Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng

Hội thảo quốc gia Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Hội thảo quốc gia Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu - Ðông 1950 trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam

Cao Bằng kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Biên giới

Cao Bằng kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Biên giới

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng

Long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới và Giải phóng Cao Bằng

Long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới và Giải phóng Cao Bằng

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng

Người chỉ huy pháo binh khai hỏa chiến dịch Biên giới

Người chỉ huy pháo binh khai hỏa chiến dịch Biên giới

Chiến thắng Biên giới 70 năm nhìn lại

Chiến thắng Biên giới 70 năm nhìn lại

Chiến thắng biên giới 1950: Bước ngoặt cơ bản của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến thắng biên giới 1950: Bước ngoặt cơ bản của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Khai mạc Triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950

Khai mạc Triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chiến thắng Biên giới năm 1950'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chiến thắng Biên giới năm 1950'

Khai mạc triển lãm 'Chiến thắng Biên Giới năm 1950'

Khai mạc triển lãm 'Chiến thắng Biên Giới năm 1950'

Khai mạc triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950

Khai mạc triển lãm Chiến thắng Biên giới 1950

Khai mạc Triển lãm hơn 200 bức ảnh, hiện vật về Chiến thắng Biên giới năm 1950

Khai mạc Triển lãm hơn 200 bức ảnh, hiện vật về Chiến thắng Biên giới năm 1950

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950' diễn ra vào đầu tháng 10-2020

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950' diễn ra vào đầu tháng 10-2020

'Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử'

'Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử'