Những ca bệnh đặc biệt, những hồi sinh đặc biệt của Bệnh viện Phổi Trung ương

Những ca bệnh đặc biệt, những hồi sinh đặc biệt của Bệnh viện Phổi Trung ương

Tỷ lệ phát hiện lao các thể trên toàn quốc giảm 24.686 ca trong nửa năm đầu 2018

Tỷ lệ phát hiện lao các thể trên toàn quốc giảm 24.686 ca trong nửa năm đầu 2018

Cùng hành động để loại trừ bệnh lao ở Việt Nam

Cùng hành động để loại trừ bệnh lao ở Việt Nam

Việt Nam đứng thứ 16 trong 30 nước có số người mắc bệnh lao cao nhất

Việt Nam đứng thứ 16 trong 30 nước có số người mắc bệnh lao cao nhất

Mỗi năm, Việt Nam phát hiện và điều trị hơn 100.000 người mắc lao

Mỗi năm, Việt Nam phát hiện và điều trị hơn 100.000 người mắc lao

Giám đốc Chương trình chống lao toàn cầu của WHO khen ngợi Việt Nam

Giám đốc Chương trình chống lao toàn cầu của WHO khen ngợi Việt Nam

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mở đường trong chiến dịch 'kết thúc bệnh lao'

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mở đường trong chiến dịch 'kết thúc bệnh lao'

WHO thúc đẩy Việt Nam đi tiên phong trong phòng chống bệnh lao

WHO thúc đẩy Việt Nam đi tiên phong trong phòng chống bệnh lao

Ngày hội 'Chuyển động vì lá phổi khỏe mạnh'

Ngày hội 'Chuyển động vì lá phổi khỏe mạnh'

Việt Nam là nước đi đầu thế giới trong công tác phòng, chống lao

Việt Nam đang đi đầu thế giới trong phòng chống lao

Việt Nam đang đi đầu thế giới trong phòng chống lao