Ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN

Ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng

Nội dung kiến nghị và trả lời của Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Nội dung kiến nghị và trả lời của Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Bộ Tài chính: Coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Bộ Tài chính: Coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà sách nhiễu

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà sách nhiễu

Bộ Quốc phòng: Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng gây phiền hà cho dân

Bộ Quốc phòng: Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng gây phiền hà cho dân

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Quảng Ngãi: 11 tập thể đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

Quảng Ngãi: 11 tập thể đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục QLTT thu nộp ngân sách Nhà nước 430 tỷ đồng sau 1 năm hoạt động

Tổng cục QLTT thu nộp ngân sách Nhà nước 430 tỷ đồng sau 1 năm hoạt động

Quảng Ngãi vinh danh Công dân tiêu biểu năm 2018

Quảng Ngãi vinh danh Công dân tiêu biểu năm 2018

Tổng cục Thuế tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người nộp thuế

Tổng cục Thuế tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người nộp thuế

Xử lý nghiêm cán bộ thuế cố tình sách nhiễu người nộp thuế

Xử lý nghiêm cán bộ thuế cố tình sách nhiễu người nộp thuế

Giải quyết khiếu nại, tố cáo 2019: Kiến nghị xử lý 597 người vi phạm

Giải quyết khiếu nại, tố cáo 2019: Kiến nghị xử lý 597 người vi phạm

Kiểm soát chặt chẽ các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh

Kiểm soát chặt chẽ các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Lai Châu sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp

Lai Châu sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp

Long An giảm 192 đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp

Long An giảm 192 đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp

Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra công vụ tại Bình Phước

Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra công vụ tại Bình Phước

Triển khai kế hoạch chống 'tham nhũng vặt'

Triển khai kế hoạch chống 'tham nhũng vặt'

Bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại - tố cáo cho cán bộ chuyên trách Thạch Hà

Bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại - tố cáo cho cán bộ chuyên trách Thạch Hà

Bộ Y tế tích cực thực hiện các chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Bộ Y tế tích cực thực hiện các chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018

Bộ Y tế triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018

Bắc Giang đưa ra giải pháp ngăn chặn 'tham nhũng vặt'

Bắc Giang đưa ra giải pháp ngăn chặn 'tham nhũng vặt'

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

Bộ TT&TT tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Bộ TT&TT tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Bộ Xây dựng: Tăng cường chống tiêu cực, tham nhũng

Bộ Xây dựng: Tăng cường chống tiêu cực, tham nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải cách hành chính

TP.HCM sẽ công khai danh tính cán bộ vòi vĩnh, sách nhiễu

TP.HCM sẽ công khai danh tính cán bộ vòi vĩnh, sách nhiễu

TP HCM sẽ luân chuyển định kỳ cán bộ ở những vị trí 'nhạy cảm'

TP HCM sẽ luân chuyển định kỳ cán bộ ở những vị trí 'nhạy cảm'

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phải được thực hiện tốt ngay từ cơ sở

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống

Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp