Ký sinh trùng sống 15 ngày trong mũi cụ già 70 tuổi

Ký sinh trùng sống 15 ngày trong mũi cụ già 70 tuổi

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 viên ma túy

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 viên ma túy

Chân dung 2 anh em điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chân dung 2 anh em điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bắt hai anh em người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy

Bắt hai anh em người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy

Hai anh em rủ nhau vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy

Hai anh em rủ nhau vận chuyển 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển heroin và 18.000 viên ma túy

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển heroin và 18.000 viên ma túy

Bắt hai đối tượng vận chuyển hai bánh heroin và 18 nghìn viên ma túy

Bắt hai đối tượng vận chuyển hai bánh heroin và 18 nghìn viên ma túy

Bắt giữ hai anh em ruột mang 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy

Bắt giữ hai anh em ruột mang 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy