Các chùa cứu trợ vùng lũ

Các chùa cứu trợ vùng lũ

Ngày 28-10, ĐĐ.Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng với Hội Hoa Đức, Phật tử...