Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các trường học

Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các trường học

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Quảng Nam, Ninh Thuận

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Quảng Nam, Ninh Thuận

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại các tỉnh Ninh Thuận, Long An, Quảng Ninh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại các tỉnh Ninh Thuận, Long An, Quảng Ninh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

TP.HCM và 3 tỉnh điều động, bổ nhiệm nhân sự

TP.HCM và 3 tỉnh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Tin bổ nhiệm nhân sự mới tại Sóc Trăng, Ninh Thuận

Tin bổ nhiệm nhân sự mới tại Sóc Trăng, Ninh Thuận

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh thành

Ninh Thuận: Sở Nội vụ dẫn đầu cải cách hành chính

Học sinh, sinh viên ngày đầu trở lại lớp học

Ninh Thuận: Học sinh THPT trở lại trường học

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II hợp tác đào tạo với nhiều trường đào tạo ở Ninh Thuận và Phú Yên

Nhiều điển hình tiên tiến tô đậm nét đẹp nông thôn Ninh Thuận