Tham vọng đầu tư và áp lực hiệu quả của Nhựa An Phát Xanh

Tham vọng đầu tư và áp lực hiệu quả của Nhựa An Phát Xanh

CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã AAA, sàn HoSE) thuận đà tiến bước trong một giai đoạn đầu tư đầy khí thế, nhưng...
An Phát Holdings chiến thắng kép tại ABA 2020

An Phát Holdings chiến thắng kép tại ABA 2020

AAA muốn gom thêm cổ phiếu Nhựa Hà Nội trong đợt tăng vốn sắp tơíi

AAA muốn gom thêm cổ phiếu Nhựa Hà Nội trong đợt tăng vốn sắp tơíi

Nhựa An Phát Xanh (AAA) chi 27,5 tỷ đồng mua nửa triệu cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

Nhựa An Phát Xanh (AAA) chi 27,5 tỷ đồng mua nửa triệu cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/10

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/9

KDH, KSB, NVL, AAA, BWE, FMC, HDG, TCB, APP, TCI, DIH, BVN, DS3: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

KDH, KSB, NVL, AAA, BWE, FMC, HDG, TCB, APP, TCI, DIH, BVN, DS3: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9

FPT, OGC, AAA, KDH, BCG, THI, VIX, RCL, VTJ, NED, VCR, GAB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

FPT, OGC, AAA, KDH, BCG, THI, VIX, RCL, VTJ, NED, VCR, GAB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/9

Nhựa An Phát Xanh (AAA) mua xong 5 triệu cổ phiếu NHH, trở thành cổ đông lớn của Nhựa Hà Nội

Nhựa An Phát Xanh (AAA) mua xong 5 triệu cổ phiếu NHH, trở thành cổ đông lớn của Nhựa Hà Nội

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/9

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/9

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 03/09

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 03/09

Nhựa An Phát Xanh (AAA) tổ chức ĐHĐCD bất thường điều chỉnh tăng tổng giá trị thanh toán cổ tức năm 2019

Nhựa An Phát Xanh (AAA) tổ chức ĐHĐCD bất thường điều chỉnh tăng tổng giá trị thanh toán cổ tức năm 2019

APH: Thấy gì trong tương quan thị trường

APH: Thấy gì trong tương quan thị trường

APH: Thấy gì trong tương quan thị trường

APH: Thấy gì trong tương quan thị trường

An Phát Holdings: Lợi nhuận giảm do chưa ghi nhận doanh thu từ bất động sản khu công nghiệp

An Phát Holdings: Lợi nhuận giảm do chưa ghi nhận doanh thu từ bất động sản khu công nghiệp

Ngày 28/7, cổ phiếu APH chào sàn với giá tham chiếu 41.500 đồng/CP

Ngày 28/7, cổ phiếu APH chào sàn với giá tham chiếu 41.500 đồng/CP

Ngày 28/7, cổ phiếu APH chào sàn với giá tham chiếu 41.500 đồng/CP

Ngày 28/7, cổ phiếu APH chào sàn với giá tham chiếu 41.500 đồng/CP

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 06/07

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 06/07

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/7

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Phó tổng giám đốc đăng ký mua tiếp 3 triệu cổ phiếu

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Phó tổng giám đốc đăng ký mua tiếp 3 triệu cổ phiếu

Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại An Tiến Industries lên 55%

Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại An Tiến Industries lên 55%

ĐHCĐ AAA: Đặt kế hoạch lãi sau thuế 550 tỷ đồng trong năm 2020, lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

ĐHCĐ AAA: Đặt kế hoạch lãi sau thuế 550 tỷ đồng trong năm 2020, lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Tập đoàn An Phát Holdings

HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Tập đoàn An Phát Holdings

Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 12 đến 16-8

Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 12 đến 16-8

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/7

Nhựa An Phát Xanh (AAA) tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt

Nhựa An Phát Xanh (AAA) tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt

Lãi tốt, nhiều doanh nghiệp quyết tiến xa hơn

Lãi tốt, nhiều doanh nghiệp quyết tiến xa hơn