ĐHĐCĐ DRH Holidings: Năm 2019 không tăng sở hữu tại KSB

ĐHĐCĐ DRH Holidings: Năm 2019 không tăng sở hữu tại KSB

ĐHĐCĐ DRH Holdings: Đặt kế hoạch lợi nhuận 175 tỷ đồng, tăng trưởng gần 150%

ĐHĐCĐ DRH Holdings: Đặt kế hoạch lợi nhuận 175 tỷ đồng, tăng trưởng gần 150%

Đón tin bất ngờ, tài sản mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan tăng vọt

Đón tin bất ngờ, tài sản mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan tăng vọt

Trước giờ giao dịch 3/12: Tin tức đã tích cực, chờ nhà đầu tư lấy lại niềm tin

Trước giờ giao dịch 3/12: Tin tức đã tích cực, chờ nhà đầu tư lấy lại niềm tin

Năm 2018, DRH Holdings ước đạt lợi nhuận 72 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 40% kế hoạch

Năm 2018, DRH Holdings ước đạt lợi nhuận 72 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 40% kế hoạch

DRH Holdings: Không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra

DRH Holdings: Không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra

Chỉ tiêu làm còn xa vời, lãnh đạo và nhân viên vẫn nhận ưu đãi 'khủng'

Chỉ tiêu làm còn xa vời, lãnh đạo và nhân viên vẫn nhận ưu đãi 'khủng'

Nửa đầu năm 2018, DRH lãi ròng giảm 43% còn 19,2 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2018, DRH lãi ròng giảm 43% còn 19,2 tỷ đồng