Bộ Công thương nói gì về việc xử lý hai Cục phó sau vụ Con Cưng?

Bộ Công thương nói gì về việc xử lý hai Cục phó sau vụ Con Cưng?

Vụ CTCP Con Cưng: Chưa có kết luận chính thức việc xử lý cán bộ có dấu hiệu vi phạm

Vụ CTCP Con Cưng: Chưa có kết luận chính thức việc xử lý cán bộ có dấu hiệu vi phạm

Vụ Con Cưng: Xem xét xử lý 2 Phó Cục trưởng

Vụ Con Cưng: Xem xét xử lý 2 Phó Cục trưởng

Kết luận vụ Con Cưng: Xem xét kỷ luật lãnh đạo Cục Quản lý thị trường

Kết luận vụ Con Cưng: Xem xét kỷ luật lãnh đạo Cục Quản lý thị trường

Vi phạm của Con Cưng: Tại sao công bố 7, báo cáo 3, xử phạt 11?

Vi phạm của Con Cưng: Tại sao công bố 7, báo cáo 3, xử phạt 11?

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương đánh giá lại hoạt động Tổ công tác 334

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương đánh giá lại hoạt động Tổ công tác 334

Vụ việc Con Cưng: 'Chọc tức cơn giận dư luận, dại cả mặt truyền thông và kỹ thuật'

Vụ việc Con Cưng: 'Chọc tức cơn giận dư luận, dại cả mặt truyền thông và kỹ thuật'

Con Cưng nói gì về việc rút treo thưởng 1 tỷ đồng?

Con Cưng nói gì về việc rút treo thưởng 1 tỷ đồng?

Bộ Công Thương kiểm tra toàn diện công ty Con Cưng

Bộ Công Thương kiểm tra toàn diện công ty Con Cưng