Nội soi tình hình tài chính của nhóm Con Cưng

Nội soi tình hình tài chính của nhóm Con Cưng

CTCP Đầu tư Con Cưng là công ty mẹ của 3 pháp nhân khác là: CTCP Con Cưng (Con Cưng), CTCP Thương mại Liam...
Con Cưng lãi 'khủng' trong 3 tháng đầu năm 2020

Con Cưng lãi 'khủng' trong 3 tháng đầu năm 2020

Con Cưng lãi 'khủng' trong 3 tháng đầu năm 2020

Con Cưng lãi 'khủng' trong 3 tháng đầu năm 2020

Con Cưng có gì trong tay để định giá tới 1.300 tỷ đồng?

Con Cưng có gì trong tay để định giá tới 1.300 tỷ đồng?

Mức định giá 'sốc' của Con Cưng: 485.000 đồng/cổ phần

Mức định giá 'sốc' của Con Cưng: 485.000 đồng/cổ phần

Con Cưng lần đầu công bố bức tranh kinh doanh: Nợ phải trả chiếm 77% vốn, lợi nhuận giảm mạnh

Con Cưng lần đầu công bố bức tranh kinh doanh: Nợ phải trả chiếm 77% vốn, lợi nhuận giảm mạnh

Hé lộ cơ cấu cổ đông của chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Con Cưng

Hé lộ cơ cấu cổ đông của chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Con Cưng