Ông chủ Vodka Hà Nội – Halico lỗ 15 tỷ đồng bán niên 2020

Ông chủ Vodka Hà Nội – Halico lỗ 15 tỷ đồng bán niên 2020

CTCP Cồn rượu Hà Nội (Halico, UPCoM: HNR) ghi nhận lỗ lũy kế đến ngày 30/6 đến 430 tỷ đồng, gấp đôi so với...
Ông chủ Vodka Hà Nội tiếp tục lỗ 9 tỷ quý 1, nâng lỗ lũy kế gấp đôi vốn

Ông chủ Vodka Hà Nội tiếp tục lỗ 9 tỷ quý 1, nâng lỗ lũy kế gấp đôi vốn

Halico - chủ của Vodka Hà Nội báo lỗ 5 năm, 'khó sống' với Nghị định 100

Halico - chủ của Vodka Hà Nội báo lỗ 5 năm, 'khó sống' với Nghị định 100

Lỗ lũy kế Halico gần gấp đôi vốn điều lệ

Lỗ lũy kế Halico gần gấp đôi vốn điều lệ

Lỗ lũy kế Halico gần gấp đôi vốn điều lệ

Lỗ lũy kế Halico gần gấp đôi vốn điều lệ

Vẫn ì ạch tái cấu trúc DNNN

Vẫn ì ạch tái cấu trúc DNNN

6 tháng, Halico báo lỗ 37 tỷ đồng

Hết thời vàng son, ông lớn rượu Hà Nội chìm trong thua lỗ