Tại sao VinaCapital không kiện mà đồng ý ngay với đề nghị 'chia tay' của Ba Huân?

Tại sao VinaCapital không kiện mà đồng ý ngay với đề nghị 'chia tay' của Ba Huân?

Vinacapital 'chia tay' Ba Huân: 'Tôi không bất ngờ với quyết định này của Vinacapital'

Vinacapital 'chia tay' Ba Huân: 'Tôi không bất ngờ với quyết định này của Vinacapital'

Thấy gì từ quyết định dừng đầu tư vào Ba Huân của VinaCapital?

Thấy gì từ quyết định dừng đầu tư vào Ba Huân của VinaCapital?

Thấy gì từ quyết định dừng đầu tư vào Ba Huân của VinaCapital?

Thấy gì từ quyết định dừng đầu tư vào Ba Huân của VinaCapital?

Những quan hệ đứt gánh của quỹ đầu tư và doanh nghiệp Việt

Những quan hệ đứt gánh của quỹ đầu tư và doanh nghiệp Việt

Bài học từ thương vụ Ba Huân và VinaCapital

Bài học từ thương vụ Ba Huân và VinaCapital

VinaCapital tuyên bố dừng đầu tư vào Ba Huân

VinaCapital tuyên bố dừng đầu tư vào Ba Huân

Hấp lực ngành nông nghiệp

Thương vụ 32,5 triệu đô của 'nữ hoàng hột vịt' Ba Huân

Thương vụ 32,5 triệu đô của 'nữ hoàng hột vịt' Ba Huân

Chứng khoán 24h: Nhà đầu tư vẫn dồn sự chú ý vào cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán 24h: Nhà đầu tư vẫn dồn sự chú ý vào cổ phiếu ngân hàng

VinaCapital đầu tư 32,5 triệu USD vào Công ty Ba Huân

VinaCapital đầu tư 32,5 triệu USD vào Công ty Ba Huân