Từ Hamadeco đến DII: Gom BOT về một mối

Từ Hamadeco đến DII: Gom BOT về một mối

Ít tháng trước, với tên gọi cũ - CTCP Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) - Hamadeco chỉ...